Härmed utlyses posterna som sexmästare inför Skånska Nationens Gåsafest 2019

Gåsafesten, även känd som “den bästa balen du någonsin kommer att gå på”, är ett fenomen som enbart sker vart femte år här i Lund. Det som firas är att den Skånska Nationen, som år 1890 delades upp i fem nationer, återuppstår för en kväll! Under den här magiska kväll är alla som har varit eller är förmän från Lunds Nation, Malmö Nation, Helsingkrona Nation, Kristianstads nation eller Sydskånska Nationen sedan balen ägde rum sist välkomna att närvara. Vill du vara en del av den Skånska magin?

Fram till och med 16 november 2018 är det möjligt att söka till posten som sexmästare. Du kan rangordna vilka sexmästarpost du helst vill söka. Motivera varför just du skulle passa i rollen.

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev
  • Kontaktuppgifter

Ansökan skickas via email till overmarskalk@skanskanationen.se.

Endast medlemmar på någon av de skånska nationerna kan söka posten.

Poster:

Sexmästare (3 poster)

Lunchansvarig

Artistansvarig

 

___

Gåsafesten, also known as ”the best bal you will ever go to”, is a phenomenon that only happens every five years here in Lund. It’s a celebration of Skånska Nationen, which was divided into five nations in 1890. For one night and one night only, the five nations once more become one. During this magical evening, all those who have been or are currently active at Lunds Nation, Malmö Nation, Helsingkrona Nation, Kristianstads nation or Sydskånska Nationen since the previous bal took place will be invited to attend.

Until November 16, 2018, it is possible to search for the post as a sexmästare. You can rank which post you prefer to search. Motivate why you should fit the role.

The application must contain:

  • A personal letter
  • Contact details

 

The application can be sent via email to overmarskalk@skanskanationen.se.

Only members of any of the skåne nations can search for the post

Positions:

Sexmästare (3 positions)

Lunch Manager

Artist Manager

Do you want to know more about the positions, email overmarskalk for information

Sök sånganförare för Gåsafesten 2019

Sök sånganförare för Gåsafesten 2019

Gåsafesten, även känd som “den bästa balen du någonsin kommer att gå på”, är ett fenomen som enbart sker vart femte år […]