Stipendier

Ansök för Skånska nationens Luciastipendier 2022 mellan 27/10 och 18/11 2021. Blanketter och information hittar ni nedan!

OBS: Flera stipendier ger företräde till studenter fr¨ån vissa orter. Stipendierna använder den gamla beteckningen härad. Du som söker stipendier uppmuntras att kolla upp vilken härad din födelseort tillhör så du vet ifall du kan åberopa särskilt skäl till att få stipendium