Stipendier

Härmed utlyses Skånska Nationernas Luciastipendier för HT18. Mer information finns på Utlysning HT18

Ansökningsblankett finns på Ansökningsblankett HT18.

Sista ansökningstid är torsdagen 15 november kl 19:00.

Frågor hänvisas till Qurator Barbora Harmatová på Kristianstads Nation, 046-14 80 18 eller q@krnation.se