Välkommen till Skånska Nationen

Välkommen till Skånska Nationens hemsida! Här hittar du information om stipendierna som årligen utlyses samt om den traditionsenliga Gåsafesten som inträffar vart femte år.